سن نوزادتان را انتخاب کنید و تخفیف بگیرید!

همان‌طور که در ویدئو توضیح دادیم، با‌توجه به این‌که نوزاد شما هنوز به‌دنیا نیامده‌است، شما در حال حاضر بیش‌از هر چیز به محصولات زیر نیاز دارید:

اما بسته به اینکه چه تعداد از این کالا‌ها را انتخاب کنید، شامل یکی از بسته‌های تخفیف ویژه نی‌نی لیست خواهید شد.

بسته نقره‌ای

سبد خرید دارای ۳ محصول

تخفیف ۲ میلیون تومان

بسته طلایی

سبد خرید دارای ۴ محصول

تخفیف ۳ میلیون تومان

بسته برنزی

سبد خرید دارای ۲ محصول

تخفیف ۱.۲ تومان

بسته طلایی

سبد خرید دارای ۴ محصول

تخفیف ۳ میلیون تومان

بسته نقره‌ای

سبد خرید دارای ۳ محصول

تخفیف ۲ میلیون تومان

بسته برنزی

سبد خرید دارای ۲ محصول

تخفیف ۱.۲ میلیون تومان

فعال سازی تخفیف

یکی از تخفیف‌های بالا به‌صورت خودکار در سبد خریدتان نمایش داده می‌شود، برای اعمال کافیست روی آن کلیک کنید.

همان‌طور که در ویدئو توضیح دادیم، با‌توجه به این‌که نوزاد شما تازه به‌دنیا آمده و هنوز به یک سالگی نرسیده‌است، شما در حال حاضر بیش‌از هر چیز به محصولات زیر نیاز دارید:

اما بسته به این‌که چه تعداد از این کالا‌ها را انتخاب کنید، شامل یکی از بسته‌های تخفیف ویژه نی‌نی لیست خواهید شد.

بسته نقره‌ای

سبد خرید دارای ۶ محصول

تخفیف ۲.۵ میلیون تومان

بسته طلایی

سبد خرید دارای ۸ محصول

تخفیف ۳.۵ میلیون تومان

بسته برنزی ۱

سبد خرید دارای ۴ محصول

تخفیف ۱.۵ میلیون تومان

بسته برنزی

سبد خرید دارای ۲ محصول

تخفیف ۷۰۰ هزار تومان

بسته طلایی

سبد خرید دارای ۸ محصول

تخفیف ۳.۵ میلیون تومان

بسته نقره‌ای

سبد خرید دارای ۶ محصول

تخفیف ۲.۵ میلیون تومان

بسته برنزی۱

سبد خرید دارای ۴ محصول

تخفیف ۱.۵ میلیون تومان

بسته برنزی۲

سبد خرید دارای ۲ محصول

تخفیف ۷۰۰ هزار تومان

فعال سازی تخفیف

یکی از تخفیف‌های بالا به‌صورت خودکار در سبد خریدتان نمایش داده می‌شود، برای اعمال کافیست روی آن کلیک کنید.

همان‌طور که در ویدئو توضیح دادیم، با‌توجه به این‌که کودک شما یک سالگی‌اش را گذرانده، شما در حال حاضر بیش‌از هر چیز به محصولات زیر نیاز دارید:

اما بسته به این‌که چه تعداد از این کالا‌ها را انتخاب کنید، شامل یکی از بسته‌های تخفیف ویژه نی‌نی لیست خواهید شد.

بسته نقره‌ای

سبد خرید دارای ۲ محصول

تخفیف ۷۰۰ هزار تومان

بسته طلایی

سبد خرید دارای ۳ محصول

تخفیف ۱.۲ میلیون تومان

بسته طلایی

سبد خرید دارای ۳ محصول

تخفیف ۱.۲ میلیون تومان

بسته نقره‌ای

سبد خرید دارای ۲ محصول

تخفیف ۷۰۰ هزار تومان

فعال سازی تخفیف

یکی از تخفیف‌های بالا به‌صورت خودکار در سبد خریدتان نمایش داده می‌شود، برای اعمال کافیست روی آن کلیک کنید.